Hôm nay, ngày

29/11/2020

112

bất động sản đang chào bán!

Ngày

Khu

Block

Diện tích

Đường

Hướng

Giá

Xem

12 giờ trước
NHX
5x( lô sát góc)
107.5 m2
2.95 tỷ
13 giờ trước
NHX
128.10m2
5 tỷ
1 ngày trước
HX
3x
100m2
3.3 tỷ
2 ngày trước
NHX
3x
105 m2
3.15 tỷ
2 ngày trước
NHX
20
105m2
2.75 tỷ
2 ngày trước
NHX
1x
105 m2
2.6 tỷ
2 ngày trước
HX
1x
100m2
3.45 tỷ
2 ngày trước
HX
5x
100m2
3.45 tỷ
2 ngày trước
HX
6x
100m2
3.4 tỷ
2 ngày trước
HX
5x
100m2
3.35 tỷ
2 ngày trước
HX
6x
100m2
3.35 tỷ
2 ngày trước
NHX
1x
105m2
2.66 tỷ
3 ngày trước
HX
3x
100m2
3.15 tỷ
3 ngày trước
HX
5x
100m2
4.3 tỷ
4 ngày trước
VCC
27
245,3m2
9 tỷ
5 ngày trước
NHX
1x
105 m2
2.57 tỷ
5 ngày trước
HX
2x
100 m2
3.25 tỷ
5 ngày trước
HX
3x
100m2
3.45 tỷ
5 ngày trước
NHX
5x
110m2
2.72 tỷ
5 ngày trước
HX
0x
100m2
3.2 tỷ
5 ngày trước
HX
6x
100m2
3.7 tỷ
5 ngày trước
NHX
6x
110m2
2.75 tỷ
6 ngày trước
HX
6x
100m2
4 tỷ
6 ngày trước
HX
x
100m2
3.2 tỷ
6 ngày trước
HX
1x
200m2
7.6 tỷ
6 ngày trước
NHX
8x
110m2
2.89 tỷ
6 ngày trước
NHX
6x
122.4m2
3.1 tỷ
6 ngày trước
NHX
9X
100m2
2.88 tỷ
23/11
HX
x
100m2
3.32 tỷ
22/11
NHX
5x
122.4m2
3.1 tỷ
21/11
23x
100m2
2.1 tỷ
21/11
NHX
3x
105m2
2.46 tỷ
21/11
NHX
1x
100m2
2.6 tỷ
21/11
NHX
2x
105m2
2.5 tỷ
20/11
NHX
8x
110m2
2.89 tỷ
20/11
HX
4x
100m2
3.3 tỷ
19/11
NHX
5x
100m2
2.98 tỷ
19/11
NHX
9x
100m2
2.9 tỷ
19/11
NHX
1x,1x
200m2
6.5 tỷ
19/11
NHX
12x
102.5m2
3.6 tỷ
18/11
NHX
5x
105m2
3.95 tỷ
17/11
NHX
100m2
Nam
2.5 tỷ
17/11
NHX
59
110m2
2.62 tỷ
17/11
NHX
33
165m2
5.8 tỷ
17/11
NHX
7x
110m2
2.85 tỷ
16/11
NHX
4x
125m2
3.1 tỷ
16/11
NHX
29,30
210m2
5.5 tỷ
16/11
NHX
9
102.5m2
3.4 tỷ
15/11
NHX
4x
105m
2,45 tỷ
15/11
NHX
73
110m2
2.85 tỷ
15/11
HX
2x
100m2
3.3 tỷ
14/11
NHX
0x
105m2
2.72 tỷ
13/11
HX
9x
100m2
3.05 tỷ
13/11
HX
1x
300m2
11 tỷ
13/11
NHX
4x
102,50m2
3.5ty
12/11
NHX
1
169.2m2
6.85 tỷ
11/11
NHX
55
100m2
2.98 tỷ
11/11
NHX
4x
105m2
2.6 tỷ
11/11
NHX
4x
105m2
2.55 tỷ
11/11
NHX
4x
100m2
2.25 tỷ
10/11
NHX
1x
102.50m2
3.75 tỷ
10/11
NHX
1x
105m2
2.45 tỷ
10/11
NHX
220m2
7 tỷ
10/11
HX
1xx
100m2
2,86 tỷ
10/11
NHX
2x
105m2
3,1 tỷ
09/11
295m2
11 tỷ x
09/11
NHX
10x
100m2
2.8 tỷ
09/11
NHX
6x
107.5m2
3.9 tỷ
09/11
NHX
26
144m2
7,6 tỷ
08/11
NHX
x
125m2
3.25 tỷ
07/11
HX
x
100 m2
5.1 tỷ
07/11
HX
10x
100m2
3.5 tỷ
06/11
HX
x
100 m2
5.2 tỷ
06/11
NHX
5x
105m2
2.66 tỷ
03/11
NHX
1x
123.2m2
3.1 tỷ
03/11
NHX
5x
110m2
3.1 tỷ
03/11
NHX
9x
100m2
2.53 tỷ
03/11
NHX
10x
100m2
2.8 tỷ
03/11
NHX
x
105m2
2.72 tỷ
31/10
NHX
11x
215m
7.5 tỷ
31/10
NHX
x
102.5m2
3.65 tỷ
31/10
NHX
1x
105 m2
2.57 tỷ
30/10
NHX
3x
105m2
3.1 tỷ
30/10
HX
4x
100m2
3.1 tỷ
29/10
NHX
3x
105m2
2.52 tỷ
29/10
HX
3x
100m2
2.85 tỷ
26/10
HX
15
100m2
2.99 tỷ
23/10
NHX
1x
110m2
2.68 tỷ
23/10
HX
x
100m2
5.3 tỷ
15/10
NHX
66
105m2
2.65 tỷ
14/10
NHX
105m2
2.6 tỷ
13/10
NHX
100m2
3.1 tỷ
10/10
NHX
155m2
3.05 tỷ
09/10
NHX
110m2
2.9 tỷ

Chuyên viên tư vấn đã sẵn sàng, Hãy bấm gọi ngay để chúng tôi tư vấn bạn!

Nam Hòa Xuân

Hòa Xuân

Bản đồ

Ký gửi

Menu

VĂN PHÒNG AN HUY LAND - ĐÔ THỊ HÒA XUÂN

văn phòng công ty đô thị hòa xuân sunland

Văn phòng 1: Tầng 11 - 218 Bạch Đằng - Đà Nẵng

van phong cong ty An Huy Land khu Do Thi Hoa Xuan Da Nang

Văn phòng 2: B1-94 lô 44 KĐT ST Hòa Xuân

van phong cong ty An Huy Land khu Do Thi Nam Hoa Xuan Da Nang

Văn phòng 3: B2-80 lô 01 - KĐT Nam Hòa Xuân

Đầu trang