Đất Hòa Xuân là dự án cực kỳ đắc địa tại Đà Nẵng. Dự án nằm ngay trung tâm, khu đô thị Hòa XuânNam Hòa Xuân kết nối thành cụm đô thị đồng bộ tại phía Nam Đà Nẵng. Danh sách các lô đất đang được chào bán tại Hòa Xuân và Nam Hòa Xuân Đà Nẵng.

Hôm nay, ngày

3/12/2021

201

bất động sản đang chào bán!

Ngày

Khu

Block

Diện tích

Đường

Hướng

Giá

Xem

2 ngày trước
NHX
3x
100m2
3.08
3 ngày trước
NHX
3 ngày trước
NHX
5x
110m2
3.15 tỷ
3 ngày trước
NHX
4x
105m2
3 tỷ
27/11
NHX
9x
125m2
3.37 tỷ
27/11
NHX
4x
105m2
3.15 tỷ
27/11
NHX
1x
105m2
3.18 tỷ
25/11
NHX
5x
100m2
3.26 tỷ
24/11
NHX
0x
105m2
3 tỷ
24/11
2x
110m2
24/11
NHX
9x
110m2
3.42 tỷ
24/11
NHX
4x
110m2
3.55 tỷ
24/11
NHX
7x
150m2
7 tỷ
14/11
NHX
5x
183m2
6.55 tỷ
14/11
6x
300m2
7.5 tỷ
14/11
NHX
7x
150m2
7 tỷ
13/11
NHX
1x
105m2
3.5 tỷ
13/11
NHX
3x
100m2
3.55 tỷ
13/11
NHX
0x
105m2
3.4 tỷ
13/11
3x
100m2
3.45 tỷ
13/11
NHX
5x
100m2
3.08
13/11
NHX
0x
105m2
2.97 tỷ
12/11
NHX
3x
105m2
3.15 tỷ
12/11
NHX
6x
110m2
3.25 tỷ
06/11
1x
100m2
3.39
05/11
NHX
4x
105m2
3.05 tỷ
05/11
NHX
0x
105 m2
3.15 tỷ
05/11
NHX
4x
100m2
3.7 tỷ
05/11
NHX
1x
100m2
3.4 tỷ
05/11
4x
100m2
3.25 tỷ
05/11
NHX
9x
100m2
3.25 tỷ
05/11
NHX
10x
100m2
3.45
05/11
NHX
11x
110m2
3.2 tỷ
05/11
NHX
5x
110m2
3.05 tỷ
05/11
3x
105m2
3.26 tỷ
05/11
NHX
1x
105m2
3.2 tỷ
05/11
NHX
5x
110m2
3.52 tỷ
05/11
NHX
5x
105m2
3.15 tỷ
05/11
NHX
1x
100 m2
3.2 tỷ
05/11
NHX
6x
110m2
3.42 tỷ
01/11
NHX
4x
107,5
4.15 tỷ
31/10
NHX
6x
110m2
3.23 tỷ
30/10
NHX
9x
105m2
3 tỷ
29/10
NHX
2x
105m2
3.15 tỷ
29/10
3x
100m2
3.4 tỷ
29/10
NHX
7x
110m2
2.93 tỷ
29/10
NHX
2x
105m2
2.96 tỷ
24/10
NHX
3x
100m2
3.3 tỷ
24/10
NHX
7x
110 m2
3.2 tỷ
24/10
NHX
6x
129m2
3.2 tỷ
24/10
NHX
6x
110m2
3.52 tỷ
24/10
NHX
11x
129m2
2.95 tỷ
24/10
NHX
x
105m2
3.25 tỷ
24/10
NHX
7x
102,5m2
3.7 tỷ
24/10
NHX
7x
105
2.97 tỷ
24/10
NHX
0x
105m2
2.97 tỷ
23/10
NHX
7x
110m2
3.15 tỷ
23/10
NHX
0x
105m2
3.25 tỷ
11/10
NHX
6x
110
2.95
07/09
NHX
4x
100m2
3.4 tỷ
07/09
NHX
167m2
5.7 tỷ
07/09
NHX
8x
110m2
3.1 tỷ
07/09
4x
100m2
3.22 tỷ
07/09
NHX
110m2
3.05 tỷ
07/09
NHX
2x
105m2
3.22 tỷ
07/09
NHX
6x
110m2
3.05 tỷ
07/09
NHX
5x
105m2
3.03 tỷ
07/09
NHX
0x
105m2
3 tỷ
07/09
NHX
2x
105m2
3.2 tỷ
07/09
NHX
5x
110m2
3.05 tỷ
07/08
NHX
2x
105m2
3.22 tỷ
07/08
NHX
7x
119m2
3.2 tỷ
07/08
NHX
2x
105m2
3.4 tỷ
07/08
NHX
4x
100m2
3.4 tỷ
07/08
NHX
1x
105
3.35
07/08
NHX
1xx
110
3.2 tỷ
29/06
NHX
0x
105 m2
3.31
29/06
NHX
2x
150 m2
4.75 tỷ
24/06
NHX
1x
105m2
3.15 tỷ
23/06
NHX
1xx
110m2
3.25 tỷ
23/06
NHX
0x
100 m2
3.15 tỷ
16/06
NHX
6x
110m2
2.96 tỷ
15/06
NHX
2x
105m2
3.1 tỷ
15/06
NHX
6x
107.5m2
3.85 TỶ
14/06
NHX
4x
100 m2
3.25 tỷ
13/06
NHX
0x
105m2
3,4 tỷ
13/06
NHX
1x
105m2
3.05 tỷ
13/06
NHX
1x
105m2
3.1 tỷ
13/06
NHX
0x
105 m2
3.3 tỷ
13/06
NHX
5x
102.5m
4.4 tỷ
13/06
NHX
6x
107.5m2
4.5 tỷ
11/06
HX
1x
100m2
3.35 tỷ
09/06
NHX
4x
110m2
3.1 tỷ
08/06
VCC
2x
100m2
2.75 tỷ
08/06
NHX
10x,10x
220m2(2 lô)
6.4 tỷ
08/06
NHX
8x
110m2
3.1 tỷ
08/06
NHX
9x
105m2
3,07 tỷ
08/06
NHX
7x
105m2
3.4 tỷ
08/06
NHX
12x
102.5m2
4.18 tỷ
08/06
NHX
73
110m2
3.38 tỷ
07/06
NHX
110m2
3,1 tỷ
07/06
NHX
x
288m2
9.5 tỷ
07/06
NHX
3x
105m2
3.12 tỷ
07/06
NHX
5x
105m2
3.4 tỷ
04/06
NHX
4x
105m2
3.2 tỷ
04/06
NHX
1x
100m2
2.6 tỷ
02/06
NHX
0x
102.5m2
3.98 tỷ
02/06
NHX
105m2
3.32 tỷ
02/06
NHX
6x
125m2
3.7 tỷ
02/06
NHX
1xx, 1xx
2 lô 220m2
6.45 tỷ
02/06
NHX
4x
110m2
3.2 tỷ
02/06
NHX
7x
110m2
3.35 tỷ
01/06
NHX
7x
110m2
3.2 tỷ
01/06
NHX
127m2
3.65 tỷ
01/06
NHX
2x,2x
210m2
6.85 tỷ
01/06
NHX
110 m2
2.8 tỷ
01/06
NHX
4x
110m2
3.1 tỷ
01/06
NHX
1x
107,5m2
4.2 tỷ
01/06
NHX
7x
110m2
3.29 tỷ
01/06
NHX
6x
105 m2
3.6 tỷ
01/06
NHX
4x
105 m2
3.65 tỷ
01/06
NHX
5x
110
3.15 tỷ
29/05
HX
6x
100m2
5.55 tỷ
25/05
NHX
2x
105m2
3.25 tỷ
25/05
NHX
0x
105m2
3 tỷ
25/05
NHX
175 m2
7 tỷ
25/05
NHX
4X
105m2
3 tỷ
24/05
NHX
8X
110m2
3.15 tỷ
24/05
NHX
66
166 m2
6.7 tỷ
24/05
NHX
6x
110m2
3.4 tỷ
20/05
NHX
5x
110 m2
3.52 tỷ
19/04
NHX
7x
100m2
3.26 tỷ
17/04
NHX
6x
105m2
3.3 tỷ
17/04
NHX
6x
110m2
3.22 tỷ
15/04
NHX
2x
105m2
3.2 tỷ
15/04
NHX
x
105m2
3.18 tỷ
14/04
NHX
2x
105m2
3.03 tỷ
14/04
NHX
5x
100m2
3.55 tỷ
14/04
NHX
3x
100m2
3.5 tỷ
13/04
NHX
3x
105m2
3.35 tỷ
06/04
NHX
x
105m2
3.25 tỷ
06/04
NHX
1
169.2m2
7.5 tỷ
06/04
NHX
7x
110m2
3.35 tỷ
05/04
NHX
x
102.5m2
4.2 tỷ
03/04
NHX
69B
219.5m2
8.4 tỷ
30/03
HX
14
118.6m2
4.55 tỷ
29/03
NHX
29,30
210m2
6.9 tỷ
19/03
NHX
5x
110m2
3.25 tỷ
19/03
NHX
6x
100m2
2.88 tỷ
19/03
NHX
7x
100m2
3.15 tỷ
18/03
NHX
2x
105m2
2.87 tỷ
15/03
NHX
1x
105m2
2.95 tỷ
15/03
NHX
2x
105m2
3.3 tỷ
10/03
NHX
105m2
2.75 tỷ
09/03
NHX
5x
100m2
3.15 tỷ
27/01
VCC
1x
111.28m2
2.5 tỷ
27/01
VCC
1x
110m2
2.7 tỷ
04/01
NHX
7x
100m2
3 tỷ
31/12
NHX
3x
100m2
2.75 tỷ
29/12
NHX
6x
110m2
2.55 tỷ
29/12
NHX
8x
100m2
3.05 tỷ
28/12
HX
7x
100m2
2.97 tỷ
08/12
HX
8x
100m2
3.35 tỷ
07/12
HX
6x
100m2
3.1 tỷ
03/12
HX
3x
100m2
3.02 tỷ
01/12
NHX
3x
105m2
3.1 tỷ
01/12
NHX
3x
123m2
3.1 tỷ
27/11
NHX
1x
105 m2
2.6 tỷ
24/11
NHX
105 m2
6tỷ
23/11
NHX
110m2
2.89 tỷ
09/11
NHX
6x
107.5m2
3.9 tỷ
09/11
NHX
26
144m2
7,6 tỷ
03/11
NHX
1x
123.2m2
3.1 tỷ

Chuyên viên tư vấn đã sẵn sàng, Hãy bấm gọi ngay để chúng tôi tư vấn bạn!

Nam Hòa Xuân

Hòa Xuân

Bản đồ

Ký gửi

Menu

VĂN PHÒNG AN HUY LAND - ĐÔ THỊ HÒA XUÂN

Đầu trang