Cập nhật sổ đỏ khu đô thị Nam Hòa Xuân

CHUYÊN TRANG CẬP NHẬT SỔ ĐỎ KHU ĐÔ THỊ NAM HÒA XUÂN:

Phối cảnh khu đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân

Tập đoàn SunGroup đã đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng và ra sổ đỏ cho người mua tại khu đô thị Nam Hòa Xuân Đà Nẵng.

Sau những nổ lực không ngừng nghỉ của tập đoàn, hiện tại đợt sổ đỏ đầu tiên tại khu đô thị Nam Hòa Xuân Đà Nẵng đã về.

Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục khi có đợt sổ đỏ Nam Hòa Xuân mới về tại đây:

25/9/2017:

Sổ đỏ đã về tại các vị trí sau:

B2-14: từ lô 01 đến lô 58 (trừ lô 52).

B2-15: từ lô 31 đến lô 34.

B2-17: từ lô 01 đến lô 32, lô 64.

B2-18: từ lô 01 đến lô 64.

B2-19: từ lô 01 đến lô 64 (thiếu lô 16, 23, 30).

B2-23: từ lô 01 đến lô 64.

B2-24: từ lô 01 đến lô 64 (thiếu lô 33 đến lô 40).

B2-27: từ lô 01 đến lô 40 (thiếu lô 1, 20 ,26).

B2-36: từ lô 01 đến lô 68.

B2-42: từ lô 01 đến lô 68 (thiếu lô 60).

B2-47: từ lô 01 đến 11, lô 13 đến 39.

B2-61: từ lô 01 đến lô 39.

B2-63: từ lô 01 đến lô 34.

14/8/2017: Đã về sổ đỏ tại B2-40 từ lô 30 đến lô 68

Vị trí B2-40 thực tế tại dự án

07/06/2017: Chúng tôi cập nhât thêm sổ đỏ đã về tại B2-26, B2-7 tại khu đô thị Nam Hòa Xuân

Vị trí B2-26 thực tế tại dự án

Vị trí B2-7 thực tế tại dự án

so do ban dat nam hoa xuan b2-26

 

15/5/2017: Chúng tôi cập nhât thêm sổ đỏ đã về tại B2-20, B2-21, B2-22 tại khu đô thị Nam Hòa Xuân

So do khu do thi Nam Hoa Xuan b2-20

Vị trí B2-20 thực tế tại dự án

So do khu do thi Nam Hoa Xuan b2-21

Vị trí B2-21 thực tế tại dự án

Vị trí B2-22 thực tế tại dự án

5/5/2017: đã về sổ đỏ tại B2-37, B2-38, B2-39, B2-40 tại khu đô thị Nam Hòa Xuân.

khu do thi sinh thai hoa xuan so do b2-37

 

Vị trí B2-37 thực tế tại dự án

khu do thi sinh thai hoa xuan so do b2-38

Vị trí B2-38 thực tế tại dự án

khu do thi sinh thai nam hoa xuan so do b2-39

Vị trí B2-39 thực tế tại dự ánkhu do thi sinh thai hoa xuan so do b2-40

Vị trí B2-40 thực tế tại dự án

Khách hàng có thể tham khảo 1 số lô đang bán tại dự án đất nền Nam Hòa Xuân Đà Nẵng

Đầu trang