Sổ đỏ khu đô thị Hòa Xuân cập nhật liên tục mới nhất tại dự án đất nền Hòa Xuân

Sổ đỏ khu đô thị Hòa Xuân cập nhật liên tục tại dự án Hòa Xuân giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 1B, nam cầu Nguyễn Tri Phương. Chúng tôi sẽ cập nhật sổ đỏ Hòa Xuân mới nhất nhằm hỗ trợ thông tin kịp thời nhất cho khách hàng mua đất Hòa Xuân. Nếu khách hàng cần hỗ trợ thêm thông tin hãy liên hệ 0905 694 684 Ms Xuân Sunland.

Cập nhật sổ đỏ khu đô thị Hòa Xuân mới nhất:

Để kiểm tra chính xác lô mình sổ đã về hay chưa. Bạn có thể soạn tin nhắn theo cú pháp sau:

“KTS Block + số lô gửi đến 0905 694 684″

Ví dụ: KTS B1.78 lô 76 gửi đến 0905 694 684

Chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra nhanh nhất cho bạn!( Add Zalo 0905 694 684 để được hỗ trợ tốt hơn )

Tập đoàn SunGroup đã bàn giao nhiều sổ đỏ đến tay khách hàng tại khu đô thị Hòa Xuân

đô thị hòa xuân - đất nền hòa xuân

Sau khi nhận sổ, nhiều khách hàng đã tiến hành làm nhà tại dự án nên khu đô thị Hòa Xuân giờ đây dân cư rất đông đúc.

Nay công ty Sunland tiếp tục về thêm nhiều sổ đỏ tại khu đô thị sinh thái Hòa Xuân Giai Đoạn 2

Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục khi có đợt sổ đỏ khu đô thị Hòa Xuân mới về tại đây:

Ngày 16/07/2020 cập nhật thêm sổ đỏ tại khu đô thị sinh thái Hòa Xuân:

B1-71 lô 1 đến 73

B1-72 lô 1 đến 73

B1-73 lô 1 đến 73

B1-74 lô 1 đến 60

B1-75 lô 1 đến 60

B1-76 lô 1 đến 60

B1-77 lô 1 đến 120 (mới về)

B1-78 lô 1 đến 115 (mới về)

B1-79 lô 1 đến 94 (mới về)

B1-122 lô 1 đến 45

B1-123 lô 1 đến 45

B1-124 lô 1 đến 45

B1-127 lô 1 đến 36

B1-128 lô 1 đến 32

B1-129 lô 1 đến 33

B1-130 lô 1 đến 31

B1-131 lô 1 đến 129

B1-133 lô 1 đến 6, lô 36 đến 63

B1-135 lô 1 đến 35, lô 37 đến 77 (mới về)

B1-136 lô 1 đến 36, lô 44 đến 79 (mới về)

B1-141 lô 1 đến 41

B1-146 lô 1 đến 28, lô 62 đến 91 (mới về)

B1-147 lô 20 đến 77 (mới về)

B2-7 lô 1 đến 21

B2-8 lô 22 đến 42

B2-9 lô 1 đến 13, lô 26 đến 50

B2-10, lô 1 đến 25, lô 38 đến 50

B2-11, lô 1 đến 38

B2-12, lô 38 đến 74

B2-13, lô 1 đến 39

B2-14, lô 1 đến 59

B2-15, lô 1 đến 34

B2-16, lô 1 đến 64

B2-17, lô 1 đến 64

B2-18, lô 1 đến 64

B2-19, lô 1 đến 64

B2-20, lô 1 đến 64

B2-21, lô 1 đến 64

B2-22, lô 1 đến 64

B2-23, lô 1 đến 64

B2-24, lô 1 đến 64

B2-25, lô 1 đến 40

B2-26 lô 1 đến 42

B2-27, lô 1 đến 40

B2-28, lô 1 đến 36

B2-29, lô 1 đến 36

B2-30, lô 1 đến 36

B2-31, lô 1 đến 36

B2-32, lô 1 đến 36

B2-33 lô 1 đến 68

B2-34 lô 1 đến 68

B2-35 lô 1 đến 68

B2-36 lô 1 đến 68

B2-37 lô 1 đến 68

B2-38 lô 1 đến 68

B2-39 lô 1 đến 68

B2-40 lô 1 đến 68

B2-41 lô 1 đến 68

B2-42 lô 1 đến 68

B2-43 lô 1 đến 78

B2-44 lô 1 đến 78

B2-45 lô 1 đến 78

B2-46 lô 1 đến 77

B2-47 lô 1 đến 52, lô 53 đến 58

B2-48 lô 1 đến 78

B2-49 lô 1 đến 78

B2-50 lô 1 đến 143

B2-51 lô 2 đến 128

B2-52 lô 1 đến 68

B2-53 lô 1 đến 68

B2-54 lô 1 đến 125

B2-55 lô 1 đến 124

B2-56 lô 1 đến 122

B2-57 lô 1 đến 119

B2-58 lô 1 đến 114

B2-59 lô 1 đến 86

B2-60 lô 1 đến 86

B2-61 lô 1 đến 40

B2-62 lô 1 đến 42

B2-63 lô 1 đến 34

B2-64 lô 1 đến 68

B2-65 lô 1 đến 66

B2-66 lô 1 đến 63

B2-67 lô 1 đến 59

B2-68 lô 1 đến 51

B2-69 lô 1 đến 78

B2-70 lô 1 đến 78

B2-71 lô 1 đến 78

B2-72 lô 1 đến 78

B2-73 lô 1 đến 78

B2-74 lô 1 đến 78

B2-75 lô 1 đến 78

B2-76 lô 1 đến 78

B2-77 lô 1 đến 64

B2-78 lô 1 đến 64

B2-79 lô 1 đến 61

B2-80 lô 1 đến 61

B2-81 lô 1 đến 85

B2-82 lô 1 đến 85

B2-83 lô 1 đến 117

B2-84 lô 1 đến 84

B2-85 lô 1 đến 84

B2-86 lô 1 đến 38

B2-87 lô 1 đến 106

B2-88 lô 1 đến 91

B2-89 lô 1 đến 72

B2-90 lô 1 đến 69

B2-91 lô 1 đến 84

B2-92 lô 1 đến 86

B2-93 lô 1 đến 88

B2-94 lô 1 đến 91

B2-95 lô 1 đến 94

B2-96 lô 1 đến 97

B2-97 lô 1 đến 58

B2-98 lô 1 đến 61

B2-99 lô 1 đến 105

B2-100 lô 1 đến 108

B2-101 lô 1 đến 110

B2-103 lô 1 đến 68

B2-104 lô 20 đến 48

B2-105 lô 24 đến 53

B2-106 lô 51 đến 123

B2-107 lô 1 đến 66

B2-108 lô 51 đến 126

B2-110 lô 50 đến 121

B2-113 lô 1 đến 11

B2-128 lô 4

B2-129 lô 4, lô 5, lô 9, lô 16, lô 18, lô 19, lô 22, lô 23, lô 25, lô 26, lô 29, lô 30, lô 32, lô 33, lô 44 đến 54, lô 57 đến 61, lô 63, lô 66 ,lô 67, lô 72 đến 74, lô 77, lô 78

B2-130 lô 5, lô 15, lô 21, lô 23, lô 24, lô 41, lô 42, lô 51, lô 52, lô 54, lô 55

B2-131 lô 1 đến 7, lô 9 đến 22, lô 25, lô 31 đến 33, lô 35, lô 56, lô 61, lô 75

B2-132 lô 32, lô 34, lô 66

B2-133 lô 1 đến 45

B2-134 lô 1 đến 93

B2-135 lô 1 đến 121

B2-136 lô 1 đến 126

B2-137 lô 1 đến 129

B2-138 lô 1 đến 134

B2-139 lô 1 đến 139

B2-140 lô 1 đến 68, lô 69A, lô 69B, lô 70A, lô 70B, lô 71 đến 138

B2-141 lô 1 đến 126

B2-142 lô 1 đến 59

B2-144 lô 1 đến 52

B2-145 lô 1 đến 52

B2-146 lô 1 đến 52

B2-147 lô 1 đến 52

B2-148 lô 1 đến 52

B2-149 lô 1 đến 45

B2-150 lô 1 đến 62

B2-151 lô 32 đến 62

B2-152 lô 1 đến 32

B2-153 lô 1 đến 67

B2-154 lô 36 đến 68

B3-21 lô 18 đến 34

B3-22 lô 26 đến 50

B3-23 lô 60 đến 107

B3-24 lô 1 đến 25

B3-25 lô 3 đến 21

B3-26 lô 1 đến 15

B3-27 lô 1 đến 21

B3-29 lô 1 đến 26

B3-37 lô 1 đến 9

Khách hàng có thể giá đất Hòa Xuân tại Bán đất Hòa Xuân Đà Nẵng

Từ khóa tìm kiếm về Khu đô thị Hòa Xuân

Hòa Xuân, Nam Hòa Xuân, đất Hòa Xuân, đất Nam Hòa Xuân. Đất nam cầu Nguyễn Tri Phương, khu đô thị Hòa Xuân, khu đô thị Nam Hòa Xuân. Khu đô thị nam cầu Nguyễn Tri Phương, khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Đô thị sinh thái Nam Hòa Xuân, Bán đất Hòa Xuân, Bán đất Nam Hòa Xuân. Bán đất nam cầu Nguyễn Tri Phương, Đất nền Hòa Xuân. Đất nền Nam Hòa Xuân, Đất nền nam cầu Nguyễn Tri Phương. Bản đồ Hòa Xuân, bản đồ Nam Hòa Xuân.

Hòa Xuân Đà Nẵng, Nam Hòa Xuân Đà Nẵng, Nam cầu Nguyễn Tri Phương Đà Nẵng. Nam Hòa Xuân Đà Nẵng giá rẻ, nam cầu Nguyễn Tri Phương Đà Nẵng giá rẻ. Đất dự án Nam Hòa Xuân giá rẻ, bán đất Hòa Xuân Đà Nẵng giá rẻ. Đất nam cầu Nguyễn Tri Phương giá rẻ, bán đất đảo vip hòa xuân. Khu đảo vip hòa xuân, Võ Chí Công nối dài, Bán đất võ chí công nối dài. Sổ đỏ khu đô thị Hòa Xuân.

SÀN ĐÔ THỊ HÒA XUÂN - AN HUY LAND

MUA BÁN - NHẬN KÝ GỬI ĐẤT HÒA XUÂN VÀ NAM HÒA XUÂN

Chúng tôi đã sẵn sàng...Hãy gọi chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

XEM LÔ ĐẤT THỰC TẾ NGAY TRÊN MÀN HÌNH CỦA BẠN

VĂN PHÒNG AN HUY LAND - ĐÔ THỊ HÒA XUÂN

Đầu trang